top of page

„Scapto Therme AquaPark Bachinovo“ на Община Благоевград може да изкарва по 150 000 лв месечно

Днес изтича срокът, в който жителите на Благоевград можеха да дават предложения и мнения за мащабното инвестиционно намерение на Благоевград „Scapto Therme AquaPark Bachinovo“. От Общината пуснаха и специален файл с въпроси и отговори около амбициозното си начинание. От него стана ясно, че проектът може да носи приходи по 150 000 лв, да привлича хиляди туристи и да раздвижи икономиката на града. Югозапад Днес обобщава най-важното


В същността си новият амбициозен проект на Община Благоевград представлява мащабно начинание, което буквално ще ремоделира визията на града. Най-просто казано Scapto Therme AquaPark Bachinovo ще бъде в три фази и ще включва:

Отговор: 1. Реконструкция на парк “Бачиново”; - Реконструкция и изграждане на нови алеи, осветление, градинско обзавеждане; - Рехабилитация и изграждане на нови зелени системи; - Ремонт и изпълнение на нови паркови елементи, елементи за отдих и забавление; - Проектиране на всички фази; 2. Открит плаж и паркинги: - Реконструкция и изграждане на нови покрити и закрити паркинги за 300 автомобила; - Реконструкция на довеждащ водопровод и изпълнение на буферен резервоар; - Реконструкция на открития плаж; - Разрушаване на стария покрит басейн; 3. Нова сграда за покрити басейни и СПА: Построяване на нова сграда с покрити басейни и СПА с приблизително РЗП 9 000 м 2


Един от най-важните въпроси, от които гражданите на Благоевград се вълнуват е

какви приходи ще носи проектът. Оказа се, че дори и в най-стресовата ситуация, Scapto Therme AquaPark Bachinovo пак ще е на печалба и спокойно може да носи приходи от 150 хиляди лева.

Отговор: Софийският аквапарк “Възраждане”, за който хората бяха скептични, дава много добри финансови резултати. Той е изпълнен по същата програма за финансиране (на Фонд за устойчиви градове). Тази година се открива още един такъв проект до Бургас, чрез финансиране от същия фонд. Този тип проекти са успешни и доказано икономически ефективни. Ние ползваме като консултант АФА, като безплатна техническа помощ от финансовия инструмент, който сме се насочили да ползваме (ФУГ) и техният финансов модел показва, че при реализация на инвестиционното намерение ще бъде постигната самоиздържа на дълга. Консултантите разработиха и стресирани модели, които включват увеличаване на разходите, увеличение на заплати, запълняемост на 47% от капацитета - проектът пак е на печалба. Ще си плаща главницата, ще си плаща лихвите, ще си плаща разходите и пак ще формира печалба.


Защо точно сега, при положение, че в града има и текущи неща за оправяне? Отговорът на този въпрос е лесен- всяка Община работи не само по текущи проекти, но и по стратегически такива. Scapto Therme AquaPark Bachinovo ще има особено голям ефект върху икономиката, но той в никакъв случай няма да попречи на текущата поддръжка на града.

Отговор: Различими са два типа проекти: текущи (свързани с ремонт и поддръжка) и стратегически (с особено голям ефект върху местната икономика). Настоящото инвестиционно намерение е едно от седемте стратегически задания, по които администрацията работи. За повече информация посетете сайта: newblg.bg • Реализацията на настоящата идея е възможно да започне веднага поради изяснена общинска собственост и влезли в сила подробни устройствени планове (ПУП) • Останалите стратегически задания са в етап на предпроектни проучвания и начините на тяхната реализация (срокове и начини на финансиране) все още се уточняват.

Друг често задаван въпрос е защо вместо със заем, проектът не се финансира с грант или друга програма. Специалистите са категорични: времето на грантовете изтече, а в момента грантовите програми на ЕС са предимно за малки проекти. Фактор е и времето, тъй като България се намира на границата между два програмни периода.


ОТГОВОР: Общината търси всякакви възможности за финансиране на проекти за

възстановяване и развитие на града. В момента грантови програми има за

малки проекти до 30 000 лв, по които общината кандидатства.

• През новия програмен период се очаква да се финансират проекти основно чрез

финансови инструменти с доказана доходност, какъвто е този.

• На границата между два програмни периода, когато старите програми са

привършили, а новите не са започнали е невъзможно да се намери подходяща

грантова схема за това инвестиционно намерение.


Още въпроси и разяснения по важния проект гражданите могат да намерят на сайта на Общината, както и на сайта за стратегически проекти на Благоевград тук: https://newblg.bg/


Е. Георгиева,

Югозапад Днес
bottom of page