top of page

AУБ със специален стенопис, който поставя началото на проект за опазването на природата

На специална церемония, която ще се състои в Благоевград на 2-ри октомври от 16:00 ч. в Американския университет в България, ще бъде открит стенописът Down to Earth (в условен превод „Приземяване“). Стенописът е изпълнен на стената на общежитието „Скаптопара I“ в кампуса на университета и поставя началото на проект, който ще възпитава екологично мислене у младите хора в интерес на опазването на природата и смекчаването на факторите за изменение на климата.Проектът е съвместно начинание на Клуба по устойчиво развитие на АУБ и проект „Game On|Don’t let climate change end the game!” на Българска фондация „Биоразнообразие“ и се финансира от Посолството на САЩ.

На събитието се очаква да присъстват кметът на Благоевград, областният управител и председателят на Общинския съвет, представители на Американското посолство в България, фондация „Биоразнообразие“ и студентите от Клуба по устойчивост към АУБ. Церемонията ще открие президентът на АУБ д-р Дейвид Еванс.

Проектът Down to Earth се реализира с идеята да свърже изкуството, образованието по природни науки и студентското лидерство и да повиши осведомеността относно устойчивите практики не само в общността на АУБ, а и извън нея. Той се вписва в дългосрочните програми за сътрудничество между посолството на САЩ и Американския университет в България.

„В забързания живот на съвременното ни общество често забравяме колко зависими сме от природата. Кризата с COVID-19 ни показа колко е важно да се забави темпото на климатичните промени и да се погрижим за нашата планета. В същото време сме изправени пред сериозна криза, която засяга образованието, малкия местен бизнес и сектора на изкуствата и културата. Вярваме, че младежкото лидерство може да вдъхнови положителни промени в посока възстановяване на изгубените връзки с природата и опазването на нейните видове.“, каза Петър Ванев, координатор на проекта от страна на фондация „Биоразнообразие“.

Движещата сила зад проекта Down to Earth е Клубът по устойчиво развитие на АУБ. Той събира на едно място 30 студенти с еднакво мислене, които работят по разнообразни проекти за опазване на околната среда. Досега дейностите на Клуба са били фокусирани върху разпространението на информационни плакати и дигитално съдържание за повишаване на осведомеността, предлагането на промени в политиките на университета и организиране на събития за насърчаване на устойчив кампус. Чрез работата си по настоящия проект членовете му ще насърчават студентите от университета да се включват в предизвикателства и уебинари. Участието в проектните дейности ще поощрява младежите да следват устойчив начин на живот чрез екологични инициативи за подобрения в ежедневието им и в заобикалящата ги среда. Така младите хора ще поемат водеща роля в изграждането на демократично, силно и устойчиво гражданско общество в България. Членовете на клуба имат за цел също да привлекат и вниманието на местната общност към устойчивия начин на живот.


Включвайки се с проект „Game On|Don’t let climate change end the game!”, по програма DEAR на Европейската комисия, Българска фондация „Биоразнообразие“ цели да повиши информираността по отношение на климатичните промени и тяхното въздействие върху биоразнообразието и обществото ни, като подкрепи младите хора и техните идеи и инициативи. Проектът продължава дългогодишните усилия на организацията да популяризира екосистемните услуги и възможностите, които опазените защитени територии предоставят на хората. Тя ще бъде основният двигател на комуникацията за проекта Down to Earth заради широката аудитория, до която достига чрез медийни партньори, социални медии и уебсайтове. Подкрепата от посолството на САЩ и всички други партньори ще бъде от ключово значение, за да може инициативата да достигне до всички заинтересовани страни.

bottom of page