top of page

Ще броят домашните кучета в Благоевград

Заедно с тях общината ще брои и бездомните


Това беше решено на Първото заседание на Съвета за сътрудничество, сформиран в рамките на общата Стратегията за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и контролът при отглеждането на домашни любимци на територията на Община Благоевград. В рамките на следващите дни ще бъде разработен детайлен план за изпълнение със съответните срокове и отговорности, както и голяма информационна кампания за широката общественост.Предсесадел на съвета е Станислава Иванова- директор на Дирекция Правно- нормативно обслужване в Община Благоевград. Тя представи резултатите от работата на Общината през последната една година и мерките които предстои да се реализират. Представен беше и състава на Съвета за сътрудничество, който включва експерти с изключителен опит, визия и разбиране по темата, а именно: Явор Гечев-един от водещите експерти в страната по прилагане на европейски и международни практики и норми в сферата на защита на животните, Екатерина Николова- съдия Районен съд Благоевград, Д-р Силвия Маврикова – главен експерт „Областна дирекция по безопасност на храните“- Благоевград, Д-р Людмила Кенова – ветеринарен лекар, Елена Попова- с дъгогодишна каузата в подкрепа на бездомните животни и Д-р Вера Пелтекова – ветеринарен лекар.

До края на годината от общината обещават изграждането на площадка за разхождане на кучета в кв. Еленово, да се ремонтира съществуващата такава в Парк Бачиново, въвеждане на електронна система за регистрация на домашни и безстопанствени кучета, да се разработят програми и да се обучат доброволци, да се създаде специализиран сайт и не на последно място да се извърши преброяване, както на домашните, така и на бездомните кучета в Общината. Заседанията ще се провеждат при отворени врати.

bottom of page