top of page

Хубавата новина днес! Кметът на Благоевград предлага финансово облекчение за наемателите в града

Кметът на Благоевград Илко Стоянов внесе предложение до ОбС за намаляване на вноските по всички сключени договори за наем и концесиии, с изключение на тези, касаещи общинските жилища. Идеята е наемателите да получат финансово облекчени в размер на 30 % за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.


Причината за депозираното искане е продължаващата епидемична обстановка в страната и наложените противоепидемични мерки, които оказват значително негативно влияние върху икономическите условия за развитие на местния бизнес. То се отнася както за действащите договори към момента на вземане на решението, така и за сключените договори в периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Единственото изискване е наемателите да нямат задължения по отношение на наемите и концесионни плащания към 31.12.2021 г.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящото редовно заседание на Общински съвет -Благоевград, което ще се проведе на 17 декември. Кметът Стоянов води последователна политика, в посока подкрепа на бизнеса. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, това е второто предложение за финансови облекчения на наемателите на търговски обекти на територията на община Благоевград. Първото такова бе депозирано и прието от общинските съветници през месец септември.

bottom of page