top of page

Фонд "Култура" Благоевград с нови приоритети

От 20 май стартира кандидатстването и набирането на проектопредложения по фонд "Култура" към Община Благоевград. В срок от един месец желаещите да кандидатстват с проекти по фонд „Култура“ ще имат възможността да го направят въз основа на критериите, приети от експертния съвет към фонд „Култура“.

Експертният съвет към Фонд „Култура“ с председател Атанаска Ковачева обсъди определянето на срокове за кандидатстване и общата крайна сума, като членовете решиха, че срокът за кандидатстване ще бъде в рамките на един месец и документите ще бъдат разглеждани в рамките на 10 дни.

Финансирането от Община Благоевград ще е в размер до 10 000 лева като процентът минимум самоучастие (самофинансиране) на кандидатите е 10%. Сред основните критерии на фонда са :


Местна уседналост - приоритет ще имат местните юридически и физически лица;

- Реалистичност на бюджета;

- Подробен финансов план;

- Обществена значимост на проекта;

- Създаване и развитие на публики;

- Интегриране на малцинствата и включване на лица с увреждания;

- Визуализация и дигитализация на проекта.

Припомняме, че фондът разпределя 100 000 лв като срокът за реализация на проектите бъде до края на календарната година. В последните дни около фонд "Култура" се заговори отново заради искания на независими артисти, чиито проекти били одобрени още през 2019-а, но не получили финансиране поради смяната на властта. От експертния съвет към фонда обаче настояват документите им да бъдат подадени наново.


bottom of page