top of page

Фондация "Анимус" набира доброволци за гореща телефонна линия

"Асоциация Анимус" набира сътрудници за работа на национална телефонна линия за хора, пострадали от насилие. Тя работи и в момента. От фондацията припомнят, че на горещият телефон 029817686/080018676 могат да се обаждат всички, претърпели някаква форма на насилие.Кандидатите ще получат възможността да бъдат част от една обществено значима кауза в борбата срещу насилието. Тяхната роля е ключова и съществена за пострадалите от насилие и техните близки, за които телефонната линия е ценен източник на подкрепа.

За одобрените на интервю кандидати ще бъде организиран интензивен тренинг с продължителност пет дни в периода от 27.09.2021г. до 01.10.2021г., който обхваща широк набор от теми и има за цел формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й.


Тренингът е интерактивен и освен теоретична част, включва практически казуси и ролеви игри. За участниците той е безплатен, а преминалите обучението ще получат сертификат. Местата са ограничени.

Доброволните сътрудници ще имат възможност да работят в голям екип и ще получават методическа подкрепа от специалисти с опит в психосоциалната работа, както и супервизия от експерти в областта.

Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за опит по специалността.

Кампанията за набиране на нови сътрудници за работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие продължава до 17.09.2021г.

За контакти и допълнителна информация: Милена Димитрова и Атанас Киров

Тел: 02/ 8130250, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа

e-mail: 029817686@animusassociation.org
bottom of page