top of page

Финансовият разчет на Община Благоевград- разумен и пестелив, но покриващ всичко необходимо

Значи можело! Финансовият разчет на Община Благоевград до края на годината бе приет през изминалата седмица. Въпреки липсата на редовно правителство през последните две години, икономическа криза и тежкото наследство от предишните кметове, финансовият разчет на кмета Илко Стоянов показа, че дори и в тези тежки времена е възможно общинските средства да се използват пестеливо и разумно. Докато много общини у нас гасиха уличното осветление, за да си платят сметките за ток, в Благоевград положението остана стабилно. Със сигурност има още какво да се желае и е ясно, че нищо не става с магическа пръчка, но е показателно, че в бюджета има пари за всичко необходимо- от детски помощи, до култура, осветление, озеленяване и др. С висящи дългове, натрупани през последното десетилетие и неприет държавен бюджет, Стоянов уддържа положението. Сега вече всичко зависи от държавния бюджет и формирането на правителство, което да го приеме.

По предложение на кмета на Благоевград Илко Стоянов бяха приети финансови разчети за разходване на средствата от Община Благоевград през 2023 г., въпреки че към този момент няма приет държавен бюджет. Точката бе разгледана от Общински съвет – Благоевград по време на извънредно заседание. Целта е Община Благоевград да има възможност да изпълнява функциите си, за да не бъде стопиран процесът на работа в посока развитието на града и малките населени места. От друга страна с приемането на разчетите се дава възможност на жителите да се запознаят с начина, по който се изразходват средствата. Прави впечатление, че напук на тежкото наследство на Община Благоевград, висящите дългове, икономическата рецесия и политическата нестабилност, разчетът на Стоянов е разумен и покрива всичко необходимо.

Общата рамка за местните разходи за настоящата година е малко над 44,5 млн. лева. В тях са предвидени такива за подобряване на градската среда, чистота, озеленяване, дофинасиране на детски градини и ясли, социални домове, културна дейност, спорт, и др. 400 000 лева са предвидени за отпускане на еднократна помощ за новородени, 110 000 лева са заделени за инвитро процедури, а за еднократни социални помощи. Планираните местни приходи, съгласно приетите финансови разчети, са близо 33 млн. лева, от които 14 350 000 са данъчни приходи, а неданъчните са 18 398 000 лева (общински такси и приходи от общинска собственост). Целевите средства, които се отпускат от Министерство на финансите за капиталови разходи са в размер на 2 751 000 лева. Сред дейностите, които ще бъдат финансирани чрез нея са разширяване, реконструкция и облагородяване на Новия гробищен парк, довършване на строителството на покрития пазар, както и изграждане на осветление на гл. път Е-79, в отсечката между Картинг пистата и Антените. Бюджетът на Община Благоевград ще бъде гласуван след приемане на този на национално ниво.


Югозапад Днес

bottom of page