top of page

Учителите по английски у нас ще могат да участват в програма на Американското посолство

Online Professional English Network (OPEN) Program е една от най-престижните програми за професионална квалификация


За всички учители по английски език в България: Кандидатствайте до 15 юни, за да участвате в Програмата за онлайн професионална квалификация на учители по английски - OPEN. Програмата предлага осемседмични онлайн университетски курсове по преподаване на английски като чужд език, разработени от образователни институции в САЩ. Вижте началните дати, наличните курсове и правилата за кандидатстване тук:

bottom of page