top of page

Сдружението на Югозападните общини започва да обучава доброволци за борбата с горските пожари

Сдружение на Югозападните общини ще оборудва и обучава доброволните формирования за борбата с горските пожари и други бедствия по европейския проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари". Вижте как доброволните формирования могат да кандидатстват


Сдружение на Югозападните общини представи пред медиите стартиращ проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония.

На пресконференцията присъства и отговаря на въпроси инспектор Стефан Николов, сектор ПГ и СД при РДПБЗН.

Проектът цели предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие, с фокус върху горските пожари.

Проектните партньори – СЮЗО и Център за развитие на Югоизточния планов регион на Македония, ще създадат трансгранична мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности, в която ще бъдат включени общинските териториални противопожарни единици и доброволни формирования.В рамките на новосъздадената мрежа ще се проведат шест първоначални и последващи специализирани обучения, включващи освен теоретична подготовка и работа „на терен“.

На всички общински териториални противопожарни единици и доброволни формирования ще се предоставят лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка.

Ще се проведат две мащабни информационни кампании. Едната ще бъде за насърчаване на доброволчеството, а другата – за превенция на риска и предотвратяване на горски пожари.

Предвидени са и редица публични събития с фокус върху превенцията и справянето с природни и причинени от човека бедствия.

Дейностите ще се реализират в 26 общини в трансграничния регион.

bottom of page