top of page

СБАЛО "Свети Мина" със значителни подобрения

Община Благоевград продължава подобренията в единствената онкоболница в Югозапада "Свети Мина". Покривната конструкция на лечебното заведение е изцяло обновена след като години наред възникваха течове при валежи. Прави добро впечатление, че само за година в болницата бяха извършени редица ремонти и подобрения като боядисване на стълбище, партер и кабинети, ремонт на санитарни помещения и водопровод, ремонт на ехографски кабинет и др. Доброто управление на болницата, както и взаимодействието с Общината явно дадоха резултат и значително подобриха условията за пациентите в СБАЛО "Свети Мина". Вижте още


Приключи ремонтът на покрива на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ в Благоевград. По този начин бе решен проблемът с възникващи течове при валежи, които създаваха редица неудобства за пациентите и персонала в лечебното заведение, както и реални рискове за медицинската апаратура. Финансовите средства за извършване на СМР са отпуснати на Община Благоевград с постановление на Министерски съвет. Сред извършените дейности са: демонтаж на стара ламаринена обшивка по бордове, демонтаж на съществуващи покривни воронки, вкл. почистване и оформяне на отворите, демонтаж стара хидроизолация, направа на холкери, изкърпване на циментова замазка, доставка и полагане на покривна хидроизолация от PVC мембрана, монтаж на геотекстил, полагане на твърди топлоизолационни плочи с двуслойна плътност, демонтаж и монтаж на нова ламарина, монтаж на метална конструкция за сутерен и др. В рамките на ремонтните работи са подменени и витринни стъкла в сградата. Предстои да стартира и вторият етап от дейностите, в рамките на който е предвидена подмяна на старата дограма с нова, като целта е постигане на по-висока енергийна ефективност.

През 2022 г. Община Благоевград извърши редица подобрения, с които се създадоха по-добри условия за лечение и престой в болничното заведение. Сред тях са боядисване на стълбище, партер и кабинети в сградата, ремонт на санитарни помещения и водопровод, ремонт на ехографски кабинет, полагане на хидроизолация над помещение със скъпоструваща апаратура и др. Закупени бяха нов трансформатор за трафопост, компресор, бе рециклирана и старата кислородна инсталация. Беше положен фрезован асфалт на паркинга при лечебното заведение, осигурени са пейки и тенти. През 2022 г., в резултат на добро взаимодействие между ръководството на лечебното заведение и бизнеса, както и добри взаимоотношения между персонал и пациенти, в СБАЛО „Св. Мина“ бяха направени и редица дарения. Сред тях са средства за подмяна на осветлението, за ремонт на кабината на асансьора, нов гинекологичен стол, постелъчно бельо и др. В момента се извършва и ремонт на рентгеновия кабинет, като след приключване на дейностите ще бъде поставен нов рентгеноскопичен апарат. Предстои да бъде подменена и част от апаратурата в клиничната лаборатория, патологично и рентгеново отделение. СБАЛО „Св. Мина“ е акредитирана и е база за специализиране на млади лекари. В болничното заведение работят висококвалифицирани специалисти. В него се лекуват пациенти от различни области в страната. Наскоро бе разработен и нов сайт, който съдържа детайлна информация за лечебното заведение. Той може да бъде открит на sbalo-svetimina.com .Югозапад Днес

bottom of page