top of page

Ремонтът на Второ Основно в Благоевград приключи в срок

Учениците, които не са карантинирани се завърнаха в класните си стаи във 2-о ОУ "Димитър Благоев" в Благоевград вчера. Ремонтът приключи в срок, както бе обявено по договор. Припомняме, че училището чака почти две години за подмяна на покрив, тъй като предишната общинска администрация не искаше и да чуе за ремонт. През септември кметът на Община Благоевград Илко Стоянов обяви, че ще извърши неотложния ремонт. 35 календарни дена по-късно, училището вече е с нов покрив. Вижте още


"Ремонтът приключи за 35 календарни дни, както е по договор. Извършено е цялостно подменяне на покрива и подпокривната конструкция, улуците. Направена е изолация и замазка на таванската плоча.От 2,5 години покривът течеше при дъжд. В началото - на третия етаж, но по-късно имаше поражения при всеки валеж и на втория етаж", каза за "Югозапад Днес" директорът на училището Милена Ковачева. Второ Основно вече може да се похвали и със STEM център.

"Изграден е високотехнологичен образователен център на третия етаж на училището. Откриването му се състоя официално на 15.09.2021 г. с много гости – представители на РУО-Благоевград, заместник-кмета по европейско развитие и иновации на община Благоевград, партньори по проекта, представители на Обществения съвет на Второ ОУ „Димитър Благоев“, родители, ученици и представители на националните и местните медии. Демонстрациите, които показаха ученици и учители с новите технологии в STEM центъра, впечатлиха присъстващите със своята иновативност и креативност", каза още Милена Ковачева.

STEM центърът вече функционира. Сформирани са групи за занимания по интереси, в които учениците интерпретират проблеми, свързани с екологията, с видовото разнообразие на растенията и животните в родния край и с тяхното опазване. Планирани са мултидисциплинарни и трансдисциплинарни уроци и STEM седмица за седмокласници. Реализират се нови методи на обучение.

"30% от педагогическите специалисти са придобили нови компетентности и умения в прилагането на интегративни подходи в обучението по природни науки чрез използване на ИКТ средства, както и в обработка, адаптиране и управление на съвременни учебни информационни ресурси в обучението по STEM чрез използване на ИКТ средства. 80% от учениците проявяват засилен интерес към проблемите на екологията, дигиталната трансформация и взимането на социално значими решения, които водят до опазване на природните ресурси и богатства, изграждането на общества и по-добро бъдеще за следващите поколения", поясни още директорката на училището.


Ц. Митова,

Югозапад Днес


bottom of page