top of page

Публично обсъждане на бюджета и състоянието на общинския дълг в Благоевград


От Община Благоевград отправят покана към благоевградската общественост за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета. Събитието ще се проведе на 30 август от 16 часа в зала "22 септември".
Община Благоевград ще се отчете на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и състоянието на общинския дълг за 2020-а. На обсъждането ще се разгледа и инвестиционната програма на Общината, както и сметките за средствата от Европейския съюз за предходната година. На присъстващите граждани ще бъде представена и допулнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси.


Така общинари и граждани заедно ще умуват за условията и реда на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград.

Всички материали от публичното обсъждане ще бъдат достъпни на сайта на община Благоевградbottom of page