top of page

Промени за пенсионерите през новата година

Повишават се възрастта и стажът за пенсиониране. През януари всички пенсионери ще получат ковид добавка от 60 лева. Линията на бедност се увеличава с 44 лева и става 413 лева. Запазва се размерът на максималния осигурителен доход на 3000 лева. Предвижда се и увеличение на възрастта на пенсиониранеДобавката за пенсионерите от 60 лева ще се изплаща от януари до юни, като за целта са осигуряват 750 000 000 лв. След първите 6 месеца на годината трябва да има преизчисляване на пенсиите. Размерът на бонуса е определен така, че да няма нито един възрастен под линията на бедността от 413 лева. От края на декември минималната пенсия стана 370 лв., вместо досегашните 300, а максималната се повишава от 1 440 на 1 500 лв. От 1-и януари се повиши от 1,2 на 1,35 на сто тежестта на всяка година осигурителен стаж без превръщане, което води до средно 12,5% увеличение на пенсиите. Хората ще получат преизчислените размери на пенсиите си с редовното им месечно плащане за януари 2022 г., като към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за 7-те дни от 25 до 31 декември 2021 г.


Възрастта за пенсиониране на жените от най-масовата – трета категория труд, се вдига с два месеца, а на мъжете – с един, в сравнение с 2021 година. Тя става съответно 61 години и 10 месеца и 64 години и 5 месеца. С два месеца се завишава и изискването за стаж, като за жените той вече е 36 години и два месеца, а за мъжете – 39 години и два месеца.


Предвижда се увеличение с 2 месеца и на възрастта за пенсиониране на хората, на които не им достига стаж. Според Кодекса за социално осигуряване през 2022 г. тя ще бъде 66 години и 10 месеца и за мъжете и за жените, като условието за излизане в пенсия е да имат поне 15 години действителен осигурителен стаж.

Всички, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това, дали има промени в условията за пенсиониране.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за жените и мъжете, следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това възрастта ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота. Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд също ще нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2037 година на 37 години за жените и 40 години за мъжете.Ив. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page