top of page

Председателят на държавна агенция "Електронно управление" е освободен

Председателят на агенция "Електронно управление" Атанас Темелков е освободен.
Агенцията, която очевидно не е сред най-заетите у нас ще има нов председател. Липсата на електронно правителство у нас е сред най-обсъжданите теми. Електронните услуги в страната масова куцат, което от своя страна води до още повече бюрокрация в управлението. Досегашният председател на "Електронно управление" Атанас Темелков е освободен с решение на Министерски съвет. Не е ясно кой ще поеме агенцията.


Предстои министрите да приемат план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012-2030 г.)

Кабинетът ще определи нов размер на социалната пенсия за старост. Очаква се и да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

bottom of page