top of page

Ползватели на социални услуги с базар за мартеници в Благоевград

Ръчно изработени мартеници от ползвателите на социални услуги ще бъдат подредени по време на базар, който ще бъде позициониран на пл. „Георги Измирлиев“ днес. Инициативата на Община Благоевград има за цел да бъде осигурен достоен и пълноценнен живот на потребителите на социални услуги.В инициативата участие ще вземат Дневен център за пълнолетни лица с увреждания ,,Светлина”, Център за социална рехабилитация и интеграция, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост "Слънчев дом", Преходно жилище, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Струма”, Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра“, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен център за деца с увреждания „Зорница“, ДСХ “Св. Петка”- Благоевград, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания ,,Св. Йоан Рилски”.

Подготовката за базара стартира месеци по-рано. Целта е да бъде осигурен пълноценен и достоен живот на потребителите на социални услуги.

Събраните средства от базара ще бъдат използвани за нуждите на самите социални заведения.

bottom of page