top of page

Планинари с петиция за пълна проверка на Български туристически съюз

"Години наред сме свидетели на упадъка на пешеходния туризъм в Република България, на разграбването на базите за социален туризъм, каквито са хижите, заслоните и туристическите спални, на тяхната продажба, безстопанственост и разруха", се казва в петиция на планинари, които настояват за пълна проверка на Български туристически съюз. Искането е изпратено до Министерството на туризма, Министерството на спорта и др."Години наред сме свидетели на безстопанствеността свързана с инфраструктурата по пешеходните маршрути, на изоставени и обрасли пътеки, на преградени маршрути от ловни стопанства или частни имоти, включително и по международните маршрути, минаващи през територията на нашата страна", се казва в онлайн петиция на Димо Колев от Българския Планинарски Съюз, в която той апелира за пълна проверка на Българския туристически съюз.


"За всичко изброено по-горе вина има организацията, която някога е била избрана да се грижи за това, на която с министерски постановления и нормативни актове са дадени за стопанисване стотици хижи и обекти, която като член на Европейския съюз за пешеходен туризъм е призвана да се грижи за маршрутите. Става въпрос за БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ – сдружение, което през последните 15-20 години е абдикирало от своите задължения и отговорности, сдружение без лиценз за Национална спортно-туристическа организация, но сдружение, което продължава да съсипва всичко що е съградено в миналото от предците ни.

Уважаеми дами и господа министри и експерти,

Обръщам се към Вас със следните искания:

  • Да назначите пълна и всеобхватна проверка на стопанисваните имоти от страна на Български туристически съюз през годините, на техните членове и партньори.

  • Да предприемете пълна и всеобхватна проверка на предоставените през годините имоти, моментното им състояние и собственост.

  • Да назначите пълна и всеобхватна проверка на предоставените средства от страна на държавата и общините, във връзка със стопанисването на имотите и поддържането на туристическата инфраструктура.

  • Да възбудите наказателна отговорност към ръководните органи на Български туристически съюз и неговите членове, при констатиране на нарушения и неосъществяване на поетите задължения като Национална спортно-туристическа организация.

  • Да промените начина на отдаване, преотдаване и стопанисване на държавни имоти и начините за отнемането им при констатиране на нарушения и не добро управление.

Колеги планинари, приятели,

Отправям този Апел към всички вас да подпишем заедно тази Петиция и да изпратим резултатът от нея до всички институции и медии.

Време е да се сложи ред в планинарския туризъм и да се предпази от погиване това, което е останало все още несъсипано и откраднато.

Недопустимо е управлението и разпореждането с държавни имоти да се осъществява по непрозрачен и безотчетен начин.

Не е нормално маршрутите да са в трагично състояние и вместо да се търсят решения за тяхното възстановяване да се говорят безумни неща, свързани с поставянето на „интелигентни смарт стълбове, сирени и зарядни устройства“.


Петицията може да намерите и подпишете тук : https://www.peticiq.com/332747

Искането е изпратено до министрите на туризма, спорта и др.


Ив. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page