top of page

Окръжният съд в Благоевград търси 70 нови съдебни заседатели

Окръжният съд в Благоевград ще назначи 70 нови съдебни заседатели. Процедурата вече започна след като мандата на досегашните съдебни заседатели изтече. Длъжността е платена, а сред изискванията е чисто съдебно минало. Вижте още


Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Благоевград, Общински съвет Благоевград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград.

Необходимият брой заседатели е 70 души. Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград - http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет.

Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108 в срок до 11.02.2022 година, 17.30 часа.


Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

Длъжността е платена като заплащането е на база прослужени часове.


Ив. Атанасов,

Югозапад Днес


bottom of page