top of page

Обява за лекар специализант в СБАЛО ''Свети Мина"

СБАЛО "Свети Мина" обявява конкурс за заемане на една щатна бройка по длъжността Лекар специализант по образна диагностика в отделението по образна диагностика в Благоевград. Срокът за подаване на документи е до 13.10. 2023 г.


Повече за обявата може да намерите тук : https://sbalo-svetimina.com/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%92%D0%90.pdfbottom of page