top of page

Общинските съветници в Благоевград гласуваха за финансиране на инвитро процедури

Днес съветниците решиха да отпуснат 5000 лв на дете, нуждаещо се от скъпоструваща операция в чужбина


Общинските съветници гласуваха и избор на нов Председателски съвет към Общински съвет-Благоевград. В състава му влизат само мъже: Мехмед Вакльов, Евгени Бибов, Георги Корчев, Веселин Христов, Георги Иванов и Кирил Ваклинов.

Днес се попълни състава на постоянните комисии към Общински съвет. Новата общинска съветничка Милена Камбурова вече е член на „Комисия по бюджет, финанси и европроекти“, а Гергана Муртова ще замести Радослав Тасков в „Комисия по обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси“.

Местният парламент гласува отпускането на еднократна помощ от 5000 лв. за дете, нуждаещо се от скъпоструващо лечение в чужбина.


Местният парламент реши още да финансира процедури "Инвитро" със средства от бюджета на общината. Не е ясно колко ще е точната сума, но желаещите могат да кандидатстват на сайта на община Благоевград.


bottom of page