top of page

Община Благоевград ще подпомага финансово лица със здравословни и репродуктивни проблеми

Община Благоевград ще подпомогне финансово лица със здравословни проблеми от спешен характер, както и двойки с репродуктивни проблеми. Прави добро впечатление, че в последната година от местното ръководство помагат на все повече родители за инвитро процедури. От Общината одобриха общо 23 заявления за помощ. Вижте още


Община Благоевград подпомага лица със здравословни проблеми и двойки за извършване на инвитро процедури Общо 23 заявления за отпускане на финансова помощ бяха одобрени днес от ОбС – Благоевград по предложение на Общинска администрация. 17 от тях касаят жители на община Благоевград, нуждаещи се от спешно лечение или вече преминали такова. Сумите, които ще бъдат отпуснати са в диапазон от 100 лева до 1000 лева, като размерът за всеки един заявител се определя от комплекс критерии.

Помощта относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Благоевград, подали съответните заявления, е предложена за гласувана и одобрение от кмета Илко Стоянов. Отново по предложение на общинска администрация ще бъдат подпомогнати и 6 двойки с репродуктивни проблеми, които ще получат по 4000 лева за извършване на инвитро процедури. Заявления за инвитро процедури, ведно с необходимите документи, могат да бъдат подавани на гишета "Деловодство“ в Община Благоевград.


Югозапад Днес

bottom of page