top of page

Община Благоевград ще има еко инспектори

Новият кмет на Благоевград Илко Стоянов направи преструктуриране на Общината и предложи създаването на ново звено- Инспекторат към дирекция „Екология и чиста среда“. Иновативното решение ще спомогне за решаването на наболелия проблем с бездомните кучета и препълнените кофи за боклук в града. Така Благоевград ще стане първата община с еко инспектори у нас.
В новата структура “Екология и чиста среда“ на общинската администрация в Благоевград ще бъде създаден нов инспекторат. Неговата функция ще бъде да следи дейността на фирмата, която ще извозва отпадъците. Инспекторите ще наблюдават и дали гражданите изхвърлят отпадъци си на местата, предназначени за това.


Новото звено ще осъществява контрол по спазване от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Благоевград, на нормативните актове на Общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, ще осъществява ежедневен контрол върху изпълнението на дейностите по договора, сключен с общинското предприятие „Биострой“, изпълнители за „Чистота“ и „Изграждане и поддържане на зелената система“.

Препълнените кофи за боклук са честа гледка по улиците на Благоевград. От Общината обаче обещаха, че ще осигурят още контейнери и ще съблюдават за незаконни сметища, разделно сметосъбиране и др.


Служителите към новото звено ще извършват и контрол относно начина на отглеждане и разхождане на домашните кучета на обществени места, в паркове и градини, детски и спортни площадки. Безразборното разхождане на домашни кучета също ще трябва да спре. От години Благоевград има значителен проблем с бездомните кучета. Кметът Илко Стоянов уточни за "Югозапад Днес", че „Общински приют за безстопанствени животни“ ще се запази като структура, но ще бъде подчинен на еко инспекторите. Миналата седмица Стоянов се срещна с местни еколози от различни зелени неправителствени организации и обеща съвместни действия по проблемите на Благоевград с качеството на въздуха, застрояването и създаването на зелени зони в града.


Е. Георгиева,

Югозапад Днес
bottom of page