top of page

Община Благоевград търси помощ за бездомните кучета


Общината се бори с безпризорните кучета с години, но без резултат


От общината в Благоевград поканиха представители на неправителствени организации за защита на животните и зоодоброволци от Благоевград и региона на официално откриване на Съвет за сътрудничество към Община Благоевград.Съветът ще има за цел да бори безпризорните кучета, които тормозят Благоевград от години. Администрацията на кмета Томов предлага създаването на Съвет за сътрудничество- орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на местно равнище относно грижата за безстопанствените животни, начина на трайно намаляване на тяхната популация, отглеждането, развъждането и търговията с кучета, при спазване законовата и подзаконова нормативна уредба на Република България и Европейското законодателство.


Съветът се формира в рамките на общата Стратегията за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и контролът при отглеждането на домашни любимци на територията на Община Благоевград. Поканата е за 26 май 2021 година, Зала 22- ри Септември, 14.00 часа

bottom of page