top of page

Община Благоевград с дългосрочна стратегия за превръщането на града в академичен център

По покана на кмета Илко Стоянов, в навечерието на студентския празник, се проведе среща между д-р Дейвид Евънс, президент на АУБ, проф. д-р Васил Жечев, президент на Колеж по туризъм и проф. д.изк. Йордан Гошев - заместник-ректор на ЮЗУ. Инициативата е първа по рода си, като в рамките й бяха обсъдени възможностите за превръщане на Благоевград в престижен образователен и академичен център.За целта предстои да бъде организирана работна група за създаване на дългосрочна стратегия, която да бъде приложена на практика. По време на срещата, участниците се обединиха около идеята към бъдещия колектив да бъдат привлечени и учени от Българска академия на науките.

В срещата, проведена в кабинета на кмета Илко Стоянов, участие взеха и акад. проф. дмн. Олег Мушкаров, Карина Улучева - заместник-ректор по „Стратегия и институционална ефективност“ към АУБ, доц. д-р Стефан Кирилов, зам.-ректор на Колеж по туризъм, както и представители на Студентските съвети към висшите учебни заведения.

„Университетите и студентите са „моторът“, който води Благоевград напред, затова, в мое лице, имате безусловна подкрепа по отношение на създаването на подходящи условия за развитие и надграждане на образованието в града. Убеден съм, че със съвместни усилия ще постигнем резултати, които ще бъдат в полза на цялата общественост“, коментира Илко Стоянов.

По време на срещата кметът връчи и почетен знак на акад. проф. дмн. Олег Мушкаров, а поводът е избирането му за академик на БАН в областта на математическите науки.

bottom of page