top of page

Община Благоевград с безплатна кампания за приемане на опасни отпадъци от домакинствата

На 6-и и 7-и юли предаваме опасните домакински отпадъци безплатноОбщина Благоевград и Балбок Инженеринг АД организират мобилна кампания за безплатно приемане на опасните отпадъци от домакинствата на територия на общината.

Ще се приемат опасни отпадъци като живачни термометри, лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове, разредители, строителна химия, домакински препарати, фотографски и други химикали.Ето къде ще бъдат разположени мобилните пунктове:

На 06.07.2021 г.


10.00-12.30 ч. – ул. „Св. Иван Рилски” и пл. „Македония” (до Камерна опера)


13.00-16.00 ч. – ж.к. „Еленово”, ул. „Георги Андрейчин” (паркинга пред БГмаркет)


На 07.07.2021 г.


10.00-12.30 ч. – ул. „Св. Димитър Солунски” № 26 (паркинга пред „ЛИДЛ”)


13.00-16.00 ч. – ж.к. „Струмско”, ул. „Освобождение” (паркинга пред „СТОМИ”)


Повече информация за кампанията- на тел. 073 867780

bottom of page