top of page

Община Благоевград с апел към жителите да не изхвърлят отпадъци на нерегламентирани сметища

От години в града има проблем с изхвърлянето на строителни отпадъци на нерегламентирани места. Сметището в село Изгрев беше опасен пример за безразборно изхвърляне на отпадъци, при това близо до вододайна зона. Градските контейнери за смет пък често се използват от строителни фирми, които оставят след себе си тонове боклук. От Общината призоваха жителите да не изхвърлят отпадъците от битови ремонти в съдовете за смет. При възникване на аварийни ремонти, от Общината ще осигуряват безвъзмездно контейнери за строителен отпадък.
Във връзка с преустановената експлоатация на депото за строителни отпадъци – с. Изгрев, Община Благоевград апелира жителите да изхвърлят строителните отпадъци от битови ремонти до съдовете за смет. За целта материалите следва да бъдат поставяни в здрави чували, за да не бъде допуснато разпиляването им и замърсяване на околната среда.Общинска администрация призовава фирмите, занимаващи се със строителна дейност, да съхраняват отпадъка на строителната площадка, на която същият е генериран, до намиране на рационално решение на проблема.

При възникване на аварийни ремонти, Община Благоевград има готовност да осигури безвъзмездно контейнери за строителен отпадък, с вместимост 4 куб. м., на институциите и фирмите, ангажирани с ремонт на подземна и надземна инфраструктура.

Контейнери могат да бъдат заявявани в базата на „Биострой“, както и на тел.: 073 / 88 42 35.


Дейността на депото бе спряна от РИОСВ, считано от 19.08.2021 г, заради несъответствие с нормативните изисквания. Незабавно след получаване на предписанията, общинска администрация възложи на фирма „Биострой“ да почисти Айдаровско дере и да осигури неговата проходимост. Паралелно с това бе изпратено и писмо до РИОСВ, с което се изисква Инспекцията да позволи експлоатацията на Депото за строителни отпадъци – с. Изгрев, след почистване, до изграждане на нова площадка, на която да се депонират инертни материали.


Е. Георгиева,

Югозапад Днес
bottom of page