top of page

Община Благоевград с акция за проверки на непълнолетни лица, употребяващи алкохол и цигари

Служители на звено „Инспекторат“ започват серия проверки за непълнолетни лица, употребяващи алкохол и цигари. В последните месеци от Община Благоевград се стремят да засилят контрола върху търговски обекти, предлагащи спиртни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 години. Вече има и няколко съставени фишове на родители, чиито деца са употребявали алкохол в централна градска част. Вижте още Стартира акция за проверки на непълнолетни лица, употребяващи алкохол и цигари на обществени места на територията на община Благоевград. Те се извършват от служители на „Инспекторат, като целта е да се постигне превенция на пороците сред подрастващите. Вече има съставени фишове на родители, чиито деца са установени да употребяват спиртни напитки и тютюневи изделия на открити пространства в Централна градска част на града. Наложените санкции са съгласно правилата, предвидени в Наредбата за опазване на общинското имущество и обществения ред. Проверки се извършват и по кварталите, като паралелно с това се упражнява контрол и върху търговски обекти, предлагащи спиртни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 години.

Сред най-честите нарушения, установявани от инспекторите, които следят за спазване на законовите норми, са увреждане на общинско имущество, високи нива на шум, паркиране и/или шофиране в забранени зони, изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за целта места, незаконно строителство и др. По предложение на общинска администрация, на последното заседание на Общински съвет – Благоевград, бяха приети и промени в Наредбата за опазване на общинската собственост и опазване на обществения ред, с които се гарантира по-висока степен на сигурност за жителите и гостите на града. Служители на звено „Инспекторат“ ежедневно реагират на сигнали, получени на дежурните телефонни линии или подадени в Деловодството на Община Благоевград. Всеки, който забележи нередности може да сигнализира на тел.: 073/88 44 46; 073/88 44 34, 073/88 44 06 или тел. 112.


Югозапад Днес

bottom of page