top of page

Община Благоевград стартира разяснителна кампания за санирането на жилищни сгради

"Община Благоевград, в мое лице и в лицето на екипа, с който работя ще оказва пълно съдействие на гражданите в процеса по кандидатстване за саниране на жилищни сгради", Това заяви по време на първата от поредица разяснителни срещи с жители кметът на Благоевград Илко Стоянов и уточни, че към този момент правилата по Програмата все още не са приети на национално ниво като са възможни промени. От Общината започват да изготвят подробни списъци с указания в помощ на хората, освен това ще има и такива с координати на фирми, лицензирани да извършват техническо и енергийно обследване на сградите. Вижте и по-важната информация за санирането към моментаВ рамките на срещата бяха дискутирани условията и насоките, предвидени в проект на МРРБ за енергийно ефективност по Плана за възстановяване и устойчивост.

Кметът подчерта, че предстои Община Благоевград да изготви подробни списъци с указания в помощ на хората, освен това ще има и такива с координати на фирми, лицензирани да извършват техническо и енергийно обследване на сградите. Кметът пое ангажимент и да участва в срещи по места, при провеждане на Общи събрания, в случай на заявен интерес от страна на хората. Кандидатите ще могат да разчитат и на съдействие от страна на експертите в Областен информационен център, който се намира на пл. „Георги Измирлиев“, при зала „Пейо Яворов“.

Присъстващите по време на срещата представители на Сдруженията на собствениците на етажната собственост и заинтересовани граждани имаха възможността да зададат своите въпроси по отношение на указанията, които все още не са утвърдени от държавата и са под формата на проект.

По време на дискусията кметът Илко Стоянов и заместник-кметът по икономика финанси и европейски проекти Мария Петрова подчертаха, че едно от задължителните условия към този момент е да има 100% съгласие на собствениците за саниране на определена сграда. За да може да се кандидатства следва да има регистрирано Сдружение на собствениците на етажната собственост. Всяко сдружение ще трябва да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, както и енергийно обследване. Нов момент в програмата е, че има възможност разходите за обследване, да бъдат възстановени като безвъзмездна помощ от ЕС, в случай че бъде сключен договор за саниране.

Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата няма да могат да си възстановяват разходите за технически паспорт и енергийно обследване, според проектните правила на държавно ниво.

Важен факт е, че Сдруженията, които са кандидатствали при предишната програма за саниране, няма да се ползват с предимство, а следва да стартират процеса отначало.


„Хубавата новина е, че този път за разлика от предишния, хората ще могат да бъдат активни в рамките на целия процес по осъществяване на контрол. Започваме заедно и продължаваме заедно. Представители на Сдруженията ще могат да участват в избора на изпълнител на дейностите, освен това ще имат възможността да контролират самия процес“, подчерта още кметът Стоянов.


Очаква се програмата за енергийна ефективност да стартира през м. ноември 2022 г.


Над 1,4 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 самостоятелни жилища във всички 265 общини на страната, а процедурите ще се управляват от общинските администрации.

Следващата среща с представители на Сдруженията на собствениците на етажната собственост, организирана от кмета Илко Стоянов, е на 18 октомври (вторник) от 17.30 ч. в зала „22 септември“.


Югозапад Днес

bottom of page