top of page

Община Благоевград спечели дело за финансова корекция в размер на 400 хиляди лева

Така се прави! Община Благоевград спечели дело за финансова корекция по проект, стартирал през 2018-а година в размер на близо 400 хиляди лева след далновидни действия на кмета Илко Стоянов. Припомняме, че след навременна намеса от местното ръководство през декември държавата опрости на Община Благоевград други над 1 милион лева санкции по проект, стартирал през 2008 -а година. Така администрацията на Стоянов успя да спести над 1 400 000 лв за по-малко от месец, което ще помогне на общинския бюджет в условията на икономическа рецесия.Финансова корекция в размер на близо 400 хил. лева, наложена на Община Благоевград от Управляващия орган на ОПОС по проект, стартирал през 2018 г., отмени Върховния административен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Това е втора инстанция на делото, по което съдът се произнася в полза на Община Благоевград. Първата бе гледана в Административен съд.

Проектът, по който са наложени, а впоследствие спестени санкциите, е с наименование „Изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“.


ВАС е извел извод за отсъствие на посочените от УО на ОПОС нарушения при провеждането на проверената обществена поръчка, отнасящи се до критериите за подбор, приложени към участниците в процедурата.

През м. декември 2022 г., в резултат на далновидни действия от страна на кмета Илко Стоянов, държавата опрости на Община Благоевград други над 1 млн. лева санкции по проект, стартирал през 2008 г.

Спестените за по-малко от месец над 1 400 000 лева ще се отразят положително на общинския бюджет и ще бъдат пренасочени за подобряване на градската среда.


Югозапад Днес

bottom of page