top of page

Община Благоевград репатрира над 80 изоставени автомобили от улиците на града

Чудесно свършена работа! Един от най-старите проблеми на Благоевград бе решен след успешна кампания на Община Благоевград. Местното ръководство премахна над 80 изоставени и излезли от употреба автомобили, които задръстваха улиците на града. По този начин от администрацията на кмета Илко Стоянов освободиха десетки тротоари, паркинги, зелени площи и др. Кампанията ще продължи до пълно премахване на всички изоставени автомобили на територията на Благоевград. Вижте още


Изключително успешно преминава кампанията на Община Благоевград за доброволно премахване от страна на собствениците на изоставени автомобили, паркирани на обществени места. В резултат на активен диалог между общинска администрация и притежатели на излезли от употреба МПС, към момента са преместени над 80 коли. По този начин са освободени улици, тротоари, обществени паркинги, зелени площи и други държавни или общински терени.

Служители на звено „Инспекторат“ и „Паркинги и гаражи“ оказват пълно съдействие на хората, чиито автомобили не могат да бъдат преместени на собствен ход, като превозните средства биват пренасяни безвъзмездно с репатриращ автомобил в частни имоти на притежателите на МПС.

В рамките на кампанията, която продължава и към този момент, назначена комисия извършва проверки и поставя предупредителни стикери на излезлите от употреба моторни превозни средства. Собствениците следва да преместят автомобилите си на собствен терен или да ги предадат в център за разкомплектоване. В случай че същите не предприемат необходимите доброволни мерки, колите се репатрират, след което се съхраняват на специализирана площадка, намираща се при Общо разтоварище срещу гаражите на бившата цигарена фабрика в града, при жп гарата, в рамките на 14 дни. Ако в този период собствениците желаят да получат автомобила си обратно, следва да заплатят разходите за репатриране и престой. След изтичане на горецитирания срок непотърсените МПС се предават за разкомплектоване на лицензиран оператор, като разходите са за сметка на собствениците.


Югозапад Днес

bottom of page