top of page

Община Благоевград отбеляза Международния ден на ромите

Днес отбелязваме Международния ден на ромите, а от Община Благоевград отбелязаха събитието с дискусия. На инициативата се изявиха и млади възпитаници на детските заведения в Благоевград, превръщайки събитието в празник


Среща дискусия на тема „Добри модели и практики в община Благоевград по отношение на ромската общност“ се проведе в зала „22 септември“ на Община Благоевград. Инициативата се организира по повод Международния ден на ромите, който отбелязваме днес, 8 април. Форумът бе открит от Силвия Домозетска, директор на дирекция „Култура, спорт, туризъм“ към Община Благоевград, а в него взеха участие здравните и образователните медиатори, експерти от отделите "Образование", "Здравеопазване", "Култура", ръководството и експерти от Агенция „Социално подпомагане“ – Благоевград и Бюрото по труда, директори на училища и детски градини, студенти и представители на ромската общност.

В рамките на срещата бяха набелязани добри практики, които могат да бъдат приложени за интеграция на ромите към българското общество.

По време на инициативата с празнична програма участие взеха деца от Детска градина №11 "Здравец" и цигулковият ансамбъл към Народно читалище "Никола Вапцаров" с ръководител Гергана Стоянова.

Община Благоевград води трайна и последователна политика по отношение на приобщаване на ромите. Сред постъпките за постигане на десегрегация са провеждане на информационни срещи сред ромската общност за разясняване на ползите за децата да бъдат обучавани в благоприятна приемна среда. Вследствие на това, деца от ромския квартал учат в различни училища на територията на Благоевград, като Общината осигурява извозването на учениците до училищата, които са отдалечени от тяхното местоживеене с училищни автобуси.

От изключителна важност са и политиките на Община Благоевград по отношение на здравеопазването. За постигането на тези цели се извършват дейности, които обхващат различни възрастови групи на представители от ромската общност: Осигуряват се безплатни прегледи, провеждане на информационни кампании с млади майки за разясняване на имунизационния календар и необходимостта от неговото спазване, организиране на здравнообразователни беседи и обучения, във връзка с наболели проблеми по отношение на опазване на здравето и т.н.

В усилията за интеграция на ромите Община Благоевград работи съвместно с различни институции и представители на Неправителствени организации.


Ив. Атанасов,

Югозапад Днес


bottom of page