top of page

Община Благоевград асфалтира улица в с.Падеш. Продължава облагородяването на улици и в града

Община Благоевград продължава облагородяването на улици в Благоевград. Тази седмица бе извършено и така чаканото асфалтиране на улица "Влахина" в село Падеш. Прави добро впечатление, че и малките населени места на територията на общината не са забравени. Паралелно с това от местното ръководство продължават профилирането на междублоковите пространства в града. Така, стъпка по стъпка, десетки улици на земна основа в Благоевград получиха облагородяване. Вижте още
Община Благоевград извърши цялостно асфалтиране на улица „Влахина“ в село Падеш.

Тя е част от Капиталовата програма за 2022 г.

Сред извършените дейности са полагане и уплътняване на основа от трошен камък, направа на битумен разлив, повдигане на решетъчни шахти, повдигане на дъждоприемни отвори, полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ и др.

Община Благоевград, в лицето на кмета Илко Стоянов, се стреми към подобряване на средата, както в града, така и в малките населени места.

Наскоро в с. Логодаж бе изграден навес при църквата „Св. Архангел Михаил“, бе ремонтиран покрива на съблекалните при стадиона в същото село, участък от главна пътна артерия в с. Еленово бе асфалтиран. В момента се ремонтира и покрива на бившия здравен център в с. Селище.

Паралелно с това тече и работен процес по изготвяне на списък с обекти за изграждане и ремонт, които да бъдат предвидени за следващата календарна година.

Обширни междублокови пространства при ул. „Марица“ и ул. „Илинден“ са поредните благоустроени обекти от Община Благоевград. Междублокови пространства при ул. „Марица“ и ул. „Илинден“, в района на които живеят стотици жители на Благоевград, вече са профилирани, като на място е положен фрезован асфалт. До момента те бяха на земна основа, а при валежи, хората бяха принудени да преминават през множество кални и/или наводнени участъци. Освен жилищни кооперации, в района има и детски, и социални заведения, а недоброто състояние до момента на мястото създаваше редица неудобства за посетителите им. Дейности по профилиране се извършат на различни места в града, както широкия център, така и в кварталите. Вече има завършени десетки обекти. Предвид множество постъпили заявления, Община Благоевград уточнява, че същите се обработват, но е невъзможно обектите да бъдат обхванати едновременно. С профилирането на улици и междублокови пространства, които до момента са били на земна основа, кметът на Благоевград Илко Стоянов цели да бъде създадена по-добра и достъпна градска среда. Исканията на гражданите се взимат под внимание и дейностите ще се извършват поетапно, при наличие на техническа възможност и финансов ресурс.


Югозапад Днес

bottom of page