top of page

Община Благоевград обяви свободните места за детските градини

Къде и колко са свободните места за детските градини на територията на община БлагоевградСвободните места за първа група ще бъдат обявени на 28.06.2021 г. на сайта на общината и във всяка детска градина. Допълнителна информация можете да получите в детските градини, както и в община Благоевград. В детските градини на територията на община Благоевград има следните свободни места:


Детска градина № 3 „Детелини“-Разновъзрастова група във филиала в с. Изгрев (Всички възрасти)


Детска градина № 11 „Здравец“ -Разновъзрастова група в база Еленово ( 10 места)


Детска градина „Синчец“ III група (1 място)

Разновъзрастова група във филиала в с. Зелен дол (5 места)


Детска градина „Усмивка“ II група (2 места) IV група (10 места)

Разновъзрастова група във филиала в с. Покровник (7 места)

Разновъзрастова група във филиала в с. Церово (10 места)


От Oбщината припомнят, че предучилищното образование е задължително за всички деца на възраст от 5 години.

bottom of page