top of page

Област Благоевград сред първенците по новопостроени жилищни сгради у нас

Според проучване на Националния статистически институт у нас броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2021-а е 838, а новопостроените жилища в тях са 4 058. Цифрите показват ясна тенденция за растеж на застрояването у нас. Област Благоевград също не прави изключение. Какво строим най-много?По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради у нас през второто тримесечие на 2021-а е 838, а новопостроените жилища в тях са 4 058. Спрямо второто тримесечие на 2020-а сградите са с 81 повече, или с 10.7%, а жилищата в тях нарастват с 678, или с 20.1%

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София -112

сгради с 1 175жилища, Пловдив -108 сгради с 302 жилища и Варна -103 сгради със 789 жилища.

В сравнение с второто тримесечие на 2020г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, сградите от смесен тип и вилите, докато броят на жилищните кооперации намалява.


В област Благоевград също се наблюдава тенденция за застрояване. Само за второто тримесечие на 2021-а сме въвели в експлоатация 40 жилищни сгради. Хубавата новина е, че няма нито една панелна сграда за този период. Тухлените сгради, въведени в експлоатация в областта за второто тримесечие на 2021-а са 22. Общият брой на жилищата пък е 150. С това област Благоевград се нарежда сред първенците по жилищна площ у нас. Бум на строежите се наблюдава и в община Благоевград. Експерти отбелязват, че строителството отбелязва ръст, независимо от пандемията и икономическите последици от нея.Ив. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page