top of page

НСИ: Бизнесът е в криза


Кризата в страната се задълбочава и влошава условията за правене на бизнес. През последните месеци има спад при наемането на нови хора от бизнеса, същевременно нарастват фирмите, които заради кризата смятат да преустановят дейността си, отчитат от Националния статистически институт


През август 2021 г. 26,6% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с предходния месец юли, при 58,1% няма промяна, а само 15% са регистрирали увеличение. Такива изводи се правят от изследването на НСИ за състоянието на бизнеса по време на епидемичната обстановка. През юли 18% от анкетираните фирми са имали ръст в продажбите. А през март, месеца преди провеждането на изборите и назначаването на служебния кабинет, 22,4% от фирмите са посочили, че имат ръст на продажбите спрямо предходния месец, съобщава „Труд“.

През август само 5,6% от фирмите са наемали нов персонал. Това е най-ниското ниво на този показател за месеците от началото на годината досега. Всъщност, за последните 12 месеца само през декември 2020 г. по-малко фирми са наемали нови служители, отколкото през август 2021 г. Увеличават се и фирмите, които заради кризата смятат да прекратят дейността си. През август 2,2% от анкетираните се отговорили, че смятат са спрат дейността си. Година по-рано този отговор са дали само 1,8% от фирмите, а през март - преди провеждането на изборите и служебния кабинет, 1,9% от фирмите са смятали да спрат дейността си. Същевременно намаляват фирмите, които се възползват от подкрепа от държавната хазна. През август само 4,2% са получили помощи от бюджета заради кризата. А в периода ноември 2020 г. - март 2021 г. помощи са получавали по около 10-11% от фирмите. Но причина за това не е подобрение на икономическата обстановка и ръст на оборота им, а това, че мярката за запазване на заетостта 60/40 беше променена, така че много фирми вече нямат достъп до нея


Iv. Atanasov,

Югозапад Днес

bottom of page