top of page

Некачественият ремонт на ул. "Мелник" възмути благоевградчани


Злополучният ремонт на улица "Мелник" в Благоевград, който възмути гражданите е част от инвестиционната програма на ВИК. Ремонтът е извършен на база договор между ВИК и фирма "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД, сключен през 2020-а.Във връзка с множество постъпили сигнали в Община Благоевград, касаещи некачествено изпълнение СМР по ул. „Мелник“ в областния център, следва да бъде уточнено, че същата е обект, заложен в Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Дейностите по нея са извършени на база договор между водното дружество и фирма „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев“ ООД, сключен на 12.08.2020 г., с предмет „Реконструкция на канализация по ул. „Мелник“.

Община Благоевград не носи отговорност за качеството на ремонтните работи, както и евентуалните последствия от тях!


Ив. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page