top of page

Над 19 милиона лева дългове натрупали предишните кметове на Благоевград

На сесия на ОБС Благоевград, на която се дискутира бюджета на Общината стана ясно, че държавата системно игнорира общините. С натрупан дълг от 19 милиона лева от предишните управници на Благоевград, на новия градоначалник на Община Благоевград Илко Стоянов ще му се наложи непрекъснато да запълва дупки в бюджета в условия на световна икономическа криза. Интересен момент е фактът, че областният управител В. Сарандев отново е спрял решение на ОБС, което общинските съветници определиха като "политически натиск"


"Воденичен камък на шията на общинска администрация", така определиха бюджета за следващата година общинските съветници от ОБС на сесия в Благоевград. Днес стана ясно, че предишните кметове на Благоевград са натрупали почти 19 милиона лева дълг, който Общината ще трябва да връща при ограничен бюджет. Администрацията на Илко Стоянов все пак е успяла да спести пари, които ще бъдат разпределени по различни пера в бюджета. "Липсата на държавни пари в бюджета на Благоевград се усещат като празнина. Държавата непрекъснато игнорира общините", категорични бяха общинските съветници. Припомняме, че проектът на бюджета на община Благоевград за 2022 година възлиза на 105 млн. лв. и е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, решенията на Министерски съвет и др. В условията на световна икономическа криза обаче бюджетът на Община Благоевград изобщо не е обнадеждаващ.

Една от най-горещо дебатираните точки беше дали служителите на детските градини да получат 13-та заплата или да се ремонтират крайно нуждаещите се от ремонт детски заведения. Въпреки дупките в бюджета, кметът на града заяви, че допълнителни възнаграждения за служителите на детските градини ще има за Великден, а за останалите за 24-и май. Припомняме, че средната работна заплата за педагогическия персонал на детски градини е 1500 лв, а за непедагогическия около 1000 лв.

Интересен момент от сесията бе и факта, че областният управител Валери Сарандев (от квотата на БСП) е върнал решението на ОБС за майчинската и помощта за новородени като "незаконосъобразна", въпреки че Общината успя да намери решение и хората получиха помощта си. "Създава се усещане, че областният управител спира всяко решение на ОБС поради политически причини, въпреки че ние намерихме как да помогнем на родителите да получат помощите си", каза кметът на Благоевград Илко Стоянов.

Сесията продължава и в момента.


Е. Георгиева,

Югозапад Днес


bottom of page