top of page

Младежкият дом в Благоевград вече ще има платформа за достъп на хора в неравностойно положение

От Община Благоевград ще инсталират платформа за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в Младежкия дом в града. Така хората с двигателни проблеми най-сетне ще имат достъп до всички културни мероприята и на втория етаж на сградатаВертикалният открит електрически подемник ще бъде изграден в резултат на сключен договор между Община Благоевград и Агенция за хората с увреждания по проект „Осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Център за подкрепа и личностно развитие - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград /ЦПЛР – ЦЛТРДБ/ и Общински куклен театър – Благоевград.

Финансирането е осигурено от Агенцията, чрез Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда до културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания.Безвъзмездното финансирането по проекта е в размер на 28 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 9 месеца

bottom of page