top of page

Кои ученици ще ходят на море безплатно?

Педагогически и обществени съвети решават кои ученици и учители да отидат на море безплатноУчилищата ще имат възможност да кандидатстват втори път за участие в програмата за безплатни летни пътувания, ако до края на юли предвидените за целта средства от държавния бюджет не бъдат изчерпани. Програмата ще бъде финансира с 15 милиона лева като с тях на почивка ще бъдат изпратени 30 000 участници - деца и придружаващи ги педагози. От МОН ще приемат до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1-и септември или до изчерпване на финансовия лимит.

Какви са критериите?

За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от до 12 участници.

В хода на общественото обсъждане на националната програма МОН формулира няколко вида примерни критерии: продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.

Туристическият пакет за шестдневното пътуване е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат най-добрата от гледна точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, спортна и/или социална програма.

bottom of page