top of page

Кметът на Благоевград ще представлява стратегическия борд за развитие между България и Македония!


Важен и знаков избор за кмета Илко Стоянов и Благоевград! Градоначалникът бе избран за председател на Стратегическия борд за развитие на трансграничната зона България - Северна Македония. Какво означава това: Изборът му е в лично качество, но това е и огромен успех за общината, тъй като Илко Стоянов не само става председател на борд, разпределящ милиони по трансграничната програма, но и ще може да търси и осигури финансиране за града. За първи път кмет на Благоевград ще има право на глас на Комитета за наблюдение по така важната за общините програма "Развитие на регионите", което е предпоставка за по-добро позициониране и на Благоевград в новия европейски период. Така своеобразното признание за качествата на Илко Стоянов ще работи в полза на благоевградчани. Вижте ощеКметът на Благоевград Илко Стоянов ще представлява Борда на териториалната стратегия за развитие на трансграничната зона България - Северна Македония, по програмата Интеррег IV-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027. Кандидатурата му бе утвърдена по време на провело се заседание в гр. Струмица, РСМ.

Стратегическият борд е постоянно действаща двустранна партньорска група, създадена в съответствие с разпоредбите на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2021/1060, която одобрява териториалната стратегия, участва в подбора на проектните предложения за финансиране, разработва и одобрява плана за оценка, наблюдава изпълнението на териториалната стратегия за развитие на трансграничната зона.

В рамките на провелата се среща бе одобрена и самата териториалната стратегия.

Кметът Илко Стоянов взе участие и в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион за планиране, по време на който бе утвърден за титуляр с право на глас в Комитета за наблюдение на програма „Развитие на регионите“.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото ѝ изпълнение, разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, както и следи напредъка при изпълнението на програмата, постигането на целите и целевите стойности. Югозападният район за планиране Един от шестте района за планиране в България. Включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София.


Позициите, за които е избран кметът Илко Стоянов са признание за неговата целенасочена политика, по която води общината и създава предпоставки тя да е главен фактор през новия програмен период 2021-2027.


Югозапад Днес

bottom of page