top of page

Как може да гласувате в Благоевград ако сте под карантина?

И на тези избори болните от ковид в областта ще могат да упражнят правото си на глас чрез подвижна избирателна кутия. Ето как и в какъв срок може да подадете заявление за гласуване


Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижна избирателна кутия при условие, че е образувана избирателна секция и са подали заявление за гласуване (чл. 28, ал. 3 ЗМДВИП).


Заявленията за гласуване се подават до кмета на Общината като те могат да бъдат подавани и в деня на изборите. Образец на заявлението за гласуване с подвижна секционна кутия може да намерите на страницата на РИК-Благоевград или на ЦИК.

Заявлението се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

В сайта на РИК-Благовград пък може да бъде намерен броя на всички подвижни избирателни кутии в общината, в която се намирате.


Ив. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page