top of page

Какво разбрахме от отчета на Община Благоевград за последната година?

Бюджетната 2020-а се е оказала една от най-слабите години на Община Благоевград- над 1,6 милиона лева по-малко собствени приходи в сравнение с 2019-а. Знакът на ковид пандемията и липсата на инвестиции са опразнили общинската хазна значително. Местните финансисти смятат, че най-важното, което Община Благоевград трябва да направи е да намери нови инвестиции и работни места. Ако ковид продължава обаче, приходите ще падат още.


С други думи: положението на Община Благоевград се е влошило значително през последните две години. Общината е приключила бюджетната 2020 г. с 1,6 млн. лева по-малко собствени приходи от предходната 2019 година. Това е и причината да се бавят погасяванията по общинския дълг. Общият размер на приходите по отчета за 2020 година е в размер над 74 милиона и 200 лева, в това число местни приходи –над 24 милиона и 700 хиляди лева, и държавни- близо 50 милиона лева. Общината приключва 2020 г. с просрочени задължения в размер на 2,9%. През миналата година субсидиите имат ръст с около 14,5%, спрямо 2019 година.


„Основната причина за по-малко събраните приходи, както и за размера на разходите на Община Благоевград за 2020-а е бързото разпространение на коронавируса и нанесените щети върху всички сектори, особено върху икономическия”, каза председателят на ОБС-Благоевград Радослав Тасков на публичното обсъждане на бюджета вчера. Годината е била тежка за всички бизнес сектори в Благоевград: най-много са пострадали ресторантьорите, туроператорите и собствениците на малки магазинчета.Най-голямото перо в разходите на Общината са отишли за отдел "Образование" - там са формирани близо 70% от всички разходи. В частност през миналата година Общината е дала пари за ремонтите на Трето и Пето училища в Благоевград, на Дома за вързастни хора „Света Петка“, както и изграждането на депото за битови отпадъци.


Въпреки, че положението не е никак розово, Община Благоевград е успяла да завърши 2020 година само с един нарушен финансов показател: осредненото равнище на събираемост на данък върху недвижими имоти и данък върху превозни средства, което е под средното за страната (71,78%), отчетено за последната година.


Ив. Атанасов,

Югозапад Днесbottom of page