top of page

Какво е ПИРО и защо е толкова важно за Община Благоевград?

Абревиатурата ПИРО, която често чуваме на общинските пресконференции всъщност означава План за интегрирано развитие на общините у нас. Този план има най-пряко значение върху животът на благоевградчани през следващите седем години. Днес от 16 часа пък ще се проведе и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета в Община Благоевград. Какво точно означава това и защо всеки жител на община Благоевград трябва да се вълнува от ПИРО-то?


Важният документ ПИРО се изготвя от всяка общинска администрация у нас според Закона за регионалното развитие и във връзка с новия програмен период 2021-2027 г. на Европейския съюз. С други думи: от заложените цели и приоритети в ПИРО-то зависи колко пари ще усвоим от ЕС и от Националния план по различни проекти.


Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027г. е прилагането на

интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични

политики на базата на местните специфики. Интегрирането на различни сектори като жилищно строителство, транспорт, заетост, качество на околна среда и др. са предпоставка за създаване на добро ПИРО.


Важният документ ще бъде като "лична карта" на Благоевград в следващите седем години. С всички проекти, заложени в него ще може да се кандидатства за евро пари по различни направления. Идеята е да се заложат най-горещите и належащи проблеми на жителите на Община Благоевград, за да може после да получим и средства, които да помогнат реално на живущите тук.


Община Благоевград пусна анкети и имейл за предложения по ПИРО, което Общината трябва да приеме до края на октомври. На сайта на Общината всеки желаещ също може да намери или предложи информация по ПИРО.


Припомняме, че днес от 16 часа в зала "22 септември" ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2020 година.Е. Георгиева,

Югозапад Днес

bottom of page