top of page

ИПИ: Икономическото развитие на област Благоевград е много добро!

Според специалното проучване на Института по пазарна икономика за регионалните профили на областите у нас, област Благоевград показва добро икономическо развитие. По брутен вътрешен продукт изпреварваме дори области като Велико Търново и Плевен. Благоевград е и сред областите с най-добро качество на пътищата. Вижте още
Икономическото развитие на област Благоевград е много добро, се казва в проучване на Института по пазарна икономика у нас. Изследването се основава на 66 индикатора, които оценяват икономическата и социалната среда в 28-те области в страната. Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта продължава да нараства и през 2019 г., въпреки че остава значително по-нисък от средния за страната. Нивата на заплатите и доходите също нарастват. Икономическата активност в областта е сравнително висока, но през 2020 г. заетостта намалява, а безработицата се повишава.

Броят на нефинансовите предприятия спрямо населението продължава да нараства и остава третият най-висок в страната. Благоевград е сред областите с най-добро качество на пътищата. Обратно на общите тенденции областта е сравнително добре икономически развита, а нивото на местните данъци остава ниско и през 2021 г.


Област Благоевград показва сравнително добри резултати в сферата на демографските показатели и е сред областите с най-висок коефициент на записване на населението в V–VIII клас. Здравеопазването в областта страда от недостиг на лекари (както общопрактикуващи, така и специалисти) и на болнични легла. Престъпленията са сравнително малко, а разкриваемостта им – сравнително висока. Благоевград остава сред областите с най-малък обем на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата. Културният живот в областта традиционно не е сред най-интензивните в страната, а пандемията и намаленият брой на посещенията на обществени места през 2020 г. още повече го ограничават.


Повече за проучването и показателите в област Благоевград тук: https://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/blagoevgrad/


Е. Георгиева,

Югозапад Днес

bottom of page