top of page

Има ли свободни места за детски градини в Благоевград?

Ето къде са свободните места в детските градини в Благоевград след първо класиранеСлед първо класиране за първа група свободните места в детските градини са: 1. ДГ № 4 „Роса“, ул. „Менча Кърничева“ 39 7 места 2. ДГ № 11 „Здравец“, ул. „Лале“ 5 места Филиал в кв. „Еленово“, разновъзрастова група 10 места 3. ДГ № 12 „Алени макове“, ул. „Тодор Александров“ 47 12 места 4. ДГ „Синчец“, ул. „Евтим Драганов“ 17А 6 места 5. ДГ „Усмивка“, ул. „Освобождение“ 3 1 място 6. ДГ № 3 "Детелини" 1 място

За свободните места заявления се подават на място в детските градини от 28.06. до 30.06.2021 г. включително

bottom of page