top of page

Илко Стоянов: Имаме воля и ще изплатим финансовите поощрения на родителите на новородените деца

Финансовите поощрения за стимулиране на раждаемостта за първо, второ и трето дете, родени през миналата и тази година, ще бъдат изплатени. "Имаме воля това да се случи, но за целта е необходимо да предприемем законови процедури за изменение на бюджета", заяви кметът Илко Стоянов днес на среща с десетки родители в зала „22-ри септември”.


Дискусията, която търси решение на проблема със забавеното изплащане на парите, се проведе по инициатива на градоначалника и на председателя на Общинския съвет – Радослав Тасков. На общественото обсъждане на казуса стана ясно, че на предстоящата сесия на местния парламент няма да се разгледа предложението на бившия кметски екип за намаляване на финансовите поощрения.

Предстои да се направи пълен анализ и да се изготви методология за изплащането на сумите, ще са нужни около 250 000 лева, подчерта кметът. Наредбата обаче няма как да се промени, а заложените в нея основни критерии за получаване на поощренията са постоянен и настоящ адрес на двамата родители в община Благоевград през последните 2 години, образователен ценз, родителите да нямат задължения към община Благоевград, както и двамата родители да са с непрекъснати здравноосигурителни права. Настоящият кметски екип обсъжда идеята такива стимули да се дават и за родени деца след третото, но ще има по-строг критерий – и двамата родители да са поне със средно образование.

Всички родители, подали заявления в Община Благоевград, ще получат писмени уведомления дали са одобрени, или не.


„Духът на Наредбата е да се стимулират най-вече родителите с висше образование. Възможно е да се редуцират сумите за деца на родители, които са с основно образование. Но не бива да ги изключваме от тази подкрепа, защото най-вероятно ще ни атакуват в съда за дискриминация. Ще организираме нова среща с вас, когато сме готови с методологията, по която ще изплащаме финансовите поощрения, както и с конкретните цифри”, каза още кметът.


Източник:

Община Благоевград

bottom of page