top of page

Илко Стоянов: Благоевград има дадености да разгърне мащабен парк без аналог на Балканите

Идеята на "Scapto Therme AquaPark Bachinovo" предвижда цялостна реконструкция на открития и на закрития плувен комплекс в Благоевград и изграждане на СПА комплекс с минерална вода, мащабно разширяване на парк "Бачиново", изграждане на подземен паркинг, автобусна спирка, която да е свързана с местността "Картала" над Благоевград и цялостното обособяване като един завършен туристически продукт, каза в интервю за БТА кметът на община Благоевград Илко Стоянов

Въпрос: Г-н Стоянов, проектът "Scapto Therme AquaPark Bachinovo" е първият мащабен проект, към който се насочвате като кмет на община Благоевград от встъпването Ви в длъжност през лятото на 2021 година. Защо започвате именно с него?

Отговор: Защото се появи възможност за финансиране на този проект чрез Фонда за устойчиви градове. Някой от предвидените от администрацията проекти щеше да е пръв, просто този е най-готов и в момента има възможност за неговото финансиране. Това е форма на финансиране, която се ползва от всички развити общини в България. Не е ново за страната, ново е за Благоевград. Отделно в момента няма много възможности за финансиране, особено за мащабни проекти. Това е единственият вариант и ние се опитваме да се възползваме от тази възможност.


Въпрос: Какви ползи ще донесе реализирането на този проект за Благоевград?

Отговор: Огромни. Искам да подчертая, че в момента парк "Бачиново" е на територия от около 70 декара, а проектът предвижда той да се разгърне до 400 дка. Това е нарастване в пъти и Благоевград има абсолютната даденост да разгърне мащабно съоръжение, което няма аналог на Балканите. Ние не говорим за обикновен парк, а за мащабно съоръжение като територия и съдържание на това, което ще бъде изградено в него.


Въпрос: Каква възвращаемост предвиждат разчетите при реализиране на проекта?

Отговор: Достатъчни, за да покрива разходите на месечна база плюс реализиране на нелоша печалба. Разчетите показват генериран приход малко под три милиона лева на година.

Въпрос: Колко работни места предвиждате да бъдат разкрити с реализиране на този проект?

Отговор: Преките работни места, които ще бъдат разкрити, са около 40. Общината няма за цел да става работодател. Нашата цел е да се създаде възможност на бизнеса да се развива и да разкрива работни места, а косвените ще бъдат много. Не сме подготвили точни цифри, но цялата икономика на Благоевград, свързана с туризма, ще се повлияе положително - това са хотели, заведения, всичко.


Въпрос: При разчетите отчетено ли е влиянието на COVID-19 върху туризъм, пътувания, отдих?

Отговор: В случая COVID-19 не оказва негативен ефект, тъй като в световен мащаб пандемията накара хората да се обърнат към природата и парковете се превърнаха в предпочитано място. Консултанти разработиха и стресови модели, които включват увеличение на разходите, увеличение на заплати, посещаемост под 50 на сто от капацитета и паркът пак ще е на печалба.


Въпрос: Какви са плюсовете за града от реализирането на този проект?

Отговор: Огромни. Искам да подчертая, че паркът ще е върху територия от 400 декара, а сега е 70 декара. Благоевград има абсолютна даденост да разгърне мащабно съоръжение, което няма аналог на Балканите. Ние не говорим за обикновен парк, както са свикнали да гледат хората. Ние говорим за мащабно съоръжение като територия и като съдържание.


Въпрос: В началото на общественото обсъждане на 6 януари директорът на Дирекция "Икономическо развитие" Гергана Муртова посочи, че проектът е свързан с бъдещето на Благоевград, когато градът ще е със 150-200 хиляди души население. По последни данни е около 70 хиляди население. Как виждате този оптимистичен сценарий?

Отговор: Оптимисти сме, защото помним какъв град беше Благоевград в периода около 2000-та година - пълен и жив град с около 100 хиляди жители, заедно със студентите. Вече сме имали този жив град и то не толкова отдавна. Двайсет години този град върви в погрешна посока като съдържание на политиките. Не е въпросът само да се инвестират средства, а да се създадат условия в този град да е добре да се живее. Всички проекти на общината са насочени в тази посока и са със стратегия десетилетия напред.

Преди години, когато е изграждан парк "Бачиново", той е бил огромен за размерите на града. Подобна е била ситуацията с околовръстния път при квартал "Еленово". Сега и "Бачиново" е малко за размерите на града, и околовръстният път. Това е ролята на екипа, който ръководи града - да мисли десетки години напред. А проектът "Scapto Therme AquaPark Bachinovo" ще има влияние върху развитието на града и след десетилетия.


Въпрос: Сред въпросите, повдигнати от жителите на града, е и темата защо този проект се реализира на фона на нуждата от разкриване на работни места, ремонт на улици, водопроводи и т.н. Защо започвате с този проект и ще бъдат ли реализирани останалите проекти, които предвижда програмата Ви?

Отговор: Връщам се в началото на разговора ни - все от някъде трябва да се започне. Проектите не бива да бъдат противопоставяни един на друг. Община Благоевград създаде сайт https://newblg.bg , на който са посочени проектите, по които възнамеряваме да работим. Всички проекти могат да бъдат реализирани, но един от тях ще е пръв. Използваме възможността, която се разкрива пред нас, за да започнем с този проект. Другото грешно мнение е, че с тези пари може да се направи нещо друго за общината. Не, не може, защото той е свързан с конкретно финансиране по определена програма. Означава ли това, че трябва да се откажем?


Въпрос: След реализиране на този проект ще може ли да се осигури финансиране за проекти, които са свързани с проблемни сфери в общината?

Отговор: Отговорът - да. Има бюджет за всичко, очакваме в бъдеще и финансиране по определени проекти от Плана за възстановяване и развитие. Всички проекти могат да се реализират и общината може да кандидатства за още проекти. Отделно от това се говори за децентрализация, това е новият европейски механизъм и ние може би вървим по този начин. Времето на безвъзмездните финансови пари приключи, тези проекти намаляха, защото резултатът от тях не беше добър. В бъдеще те ще бъдат малки и очаквам държавата да предвиди механизми за общините, за да могат да кандидатстват за мащабни проекти


Източник: БТА

bottom of page