top of page

Илко Стоянов: Ако ОБС не гласува, губим 4,2 милиона лева безвъзмездна финансова помощ!

Има реална опасност Община Благоевград да загуби 4, 2 милиона лева безвъзмездна финасова помощ от предишния програмен период, ако ОБС не свика спешна сесия, алармира кметът на Благоевград Илко Стоянов. Припомняме, че на предишната сесия общинските съветници с лека ръка не допуснаха разглеждане на точката за закупуване на електробуси с безвъзмездна помощ. Оплетени в политически страсти, пред местните парламентаристи стои опасността да лишат благоевградчани от нови детски градини и шест нови електробуса, за които е предназначена финансовата помощ.


Крайният срок за подаване на пълния комплект документи до УО на ОПРР, касаещ реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“, е 08.06.2022 г. Това става ясно от официално писмо от кмета на Благоевград Илко Стоянов до председателя на ОбС, в отговор на отправено питане. След тази дата има реална опасност Община Благоевград да загуби възможността за закупуване на 6 електробуса с безвъзмездни средства от предишния програмен период. „Решението на ОбС е един от документите, които следва да предоставим до този срок. Единственият възможен изход от създалата се ситуация, в следствие на отхвърленото предложение точката да бъде разгледана на заседание на Общински съвет на 27.05.2022 г., е да бъде проведено извънредно заседание до определената дата от Управляващия орган“, коментира кметът Илко Стоянов.

„В отговор на писмо с Ваш изх. № И-00-100/30.05.2022 г. с искане за предоставяне на официална информация във връзка с внесеното Предложение до ОбС – Благоевград с изх. № 60-00-181/26.05.2022 г. Ви уведомявам следното:

На 20.05.2022 г. Община Благоевград е получила в ИСУН становище от УО на ОПРР по внесеното искане за изменение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 от 10.10.2019 г. за реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), в което са изискани за представяне допълнителни документи и пояснения.

УО на ОПРР е определил краен срок за отговор - 08.06.2022 г. Решението на ОбС – Благоевград е един от документите, които следва да представим до този срок и е условие за одобрение на исканите промени в проекта“, пише в писмото си кметът Илко Стоянов.

Припомняме, че Община Благоевград е на път да загуби 4,2 млн. лева безвъзмездни средства, отпуснати по ОП „Региони в растеж“ от предишния програмен период, защото мнозинството общински съветници не допуснаха предложението на кмета да бъде разгледано на редовно заседание на ОбС.

Така те създадоха риск жителите на Благоевград и най-вече тези, живеещи в кв. „Грамада“ и района на Плажа, откъдето трябва да минават автобусните линии, обслужвани от електробусите, да бъдат ощетени.

Освен това, на практика, с недопускането на предложението съветниците отказаха да подкрепят политиката на кмета Илко Стоянов за по-чиста околна среда, казват от Община Благоевград.Югозапад Днес

bottom of page