top of page

Защо областният управител Валери Сарандев (БСП) спря решението за еднократната помощ за новородени?

След като почти две години благоевградчани бяха лишени от помощ за новородено, кметът на Община Благоевград Илко Стоянов върна помощта и изплати близо 300 хиляди лева на 306 семейства с рожба. Областният управител Валери Сарандев (БСП) обаче спря решението на ОБС, с което си навлече гнева на стотици семейства. Това е и вторият път, в който областният управител оспорва решението. Кой и защо не иска благоевградските родители да получават така необходимата помощ?Припомняме, че преди Великден кметът на Благоевград Илко Стоянов отпусна близо 300 хиляди лева на 306 благоевградски семейства с новородено. Предишният кмет Румен Томов спря помощта с мотива, че няма пари. В крайна сметка новата администрация се справи с проблема и зарадва родителите на новородено с парична помощ. Изненадващо обаче областният управител Валери Сарандев върна решението на Общинския съвет и разгневи младите родители.

Със Заповед ОА-АК-160/28.04.2022 г. областният управител върна решение на Общински съвет, касаещо Наредбата за отпускане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на община Благоевград. На практика, приетите през месец март условия ще бъдат отнесени в Административен съд – Благоевград и ще бъде образувано съдебно производство. Решението, касаещо подпомагане на раждаемостта, се оспорва от Областния управител за втори път.

Приетите промени от ОбС за получаване помощта предвиждат единият родител/настойник да има уседналост поне две години на територията на общината, а другият поне шест месеца. Сроковете, в които конкретно заявление-декларация трябва да бъде разгледано от комисия е до 3 месеца от подаването им.

Сега сагата с отпускането на така нужната помощ ще се проточи и ще влезе в Административния съд. Родители пък коментираха, че като представител на БСП във властта, действията на Сарандев изглеждат нелогични на фона на обещанията на партията за повече социални блага. Създава се усещането, че някой не иска благоевградчани да получават помощ за децата си.

Темата продължава.Е. Георгиева,

Югозапад Днесbottom of page