top of page

Започна приемът на заявления за талон "Синя зона" в Община Благоевград

Община Благоевград издава пропуски за безплатно преференциално паркиране при обновена процедура. Право на безплатен пропуск имат лица, чиито постоянен адрес попада в обхвата на „Синя зона“ и имат регистрация на автомобил, съвпадаща с регистрацията по постоянния им адрес.


В Община Благоевград стартира приемът на документи за издаване на талони за „Синя зона“ за 2022 г. Според новоутвърдените правила, при подаване на заявление, освен копие на големия талон, следва да бъде приложено и такова от полицата за направена застраховка „Гражданска отговорност“. От тази година вече е предвидена и възможност собственикът на съответния имот, попадащ в обхвата на „Синя зона“ – Благоевград, да преотстъпи еднократно правото на талон на свой роднина чрез нотариално заверена декларация.

Пропуските се издават целогодишно, а заявление се подава на Деловодството, намиращо се на партера на Общинска администрация. Срокът за издаване на документа е 30 дни, като той важи до края на календарната година.

Справка показва, че към момента за 2021 г. са издадени 1077 бр. талони за безплатно паркиране.

Заявлението може да бъде изтеглено от http://www.blgmun.com/cat41/118/Uslugi_Stopanski_deinosti.html или да бъде получено от Деловодството на Община Благоевград.


И. Атанасов,

Югозапад Днес


bottom of page