top of page

Започва планова дезинфекция на водата в Благоевград

До 28-и юли водата няма да бъде годна за пиене и други битови нужди


От 06.00 часа тази сутрин до 06.00 часа на 28 юли ще се извърши планова профилактика (почистване и последваща дезинфекция) на резервоар „Чакалица“ и подаване на вода със силно повишена концентрация на хлор (Cl) към напорните резервоари и вътрешната водопроводна мрежа захранвана от ПСПВ – Благоевград.


Обхванати ще бъдат следните населени места: град Благоевград и селата Дъбрава, Бело поле, Покровник, Рилци, Изгрев, Еленово, Горно Церово, Марулево и Делвино. Водата няма да бъде спирана, но няма да бъде годна за питейно-битови цели.

bottom of page